DECIZIILE ADOPTATE

DECIZIILE ADOPTATE  LA ȘEDINȚA CONSILIULUI COMUNAL GRĂTIEȘTI DIN 26.03.2021