Proiecte de decizie spre consultare publică

Proiect de decizie cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Grătiești pe anul 2024
P R O I E C T DE D E C I Z I E Privind declararea de utilitate publică de interes local a lucrărilor de construcţie a rezervoarelor de apă în comuna Grătieşti pe terenurile cu numerele cadastrale 0155204.352 şi 0155204.353

AVIZ la proiectul de decizie a Consiliului comunal GrătieştiPrivind declararea de utilitate publică de interes local a lucrărilor de construcţie a rezervoarelor de apă în comuna Grătieşti pe terenurile cu numerele cadastrale 0155204.352 şi 0155204.353
Procesul-verbal totalizator și proiectul de decizie cu privire la declararea utilității publice de interes local a terenurilor cu nr. cadastrale 0155204.352 și 0155204.353
Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la declararea utilității publice de interes local a terenurilor cu nr. cadastrale 0155204.352 și 0155204.353
ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectelor de decizie
Proiect de decizie cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2023
Proiect de decizie cu privire la aprobarea taxelor locale în primăria com. Grătiești pentru anul 2023
Proiect de deczie cu privire la aprobarea bugetului com. Grătiești pentru anul 2023 (II lectură)
Notă explicativă privind stabilirea de către APL a cotelor la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar
Notă explicativă privind stabilirea de către APL a taxelor locale
Notă explicativă la elaborarea bugetului comunei Grătiești pentru anul 2023

Apasă aici pentru a adăuga propriul text