COMISIILE CONSULTATIVE

 1. Comisia pentru agricultură, industrie, protecția mediului și amenajarea teritoriului :
  1.    Stepuleac  Ion  (președinte)

  2.    Balan  Aliona

  3.    Barda  Tatiana

  4.    Bălțatu  Nina

  5.    Caraman  Radu

  6.    Roibu  Isai

  7.    Țurcanu  Nina

 1. Comisia economico-financiară, învățămînt, protecție socială, sănătate publică și muncă:
  1.    Țurcanu  Nina  (președinte)

  2.    Barda  Tatiana

  3.    Busuioc  Dumitru

  4.    Frunze  Iurie

  5.    Mardare  Victor

  6.    Railean  Vladislav

  7.    Zaharia  Tatiana

 1. Comisia pentru activități social-culturale, turism, culte, drept și disciplină:
  1.    Caraman  Radu  (președinte)

  2.    Balan  Aliona

  3.    Bazic  Eugeniu

  4.    Frunze  Iurie

  5.    Grigoraș  Ala

  6.    Prohor  Inga

  7.    Roibu  Isai