COMISIILE CONSULTATIVE

 1. Comisia pentru agricultură, industrie, protecția mediului și amenajarea teritoriului :
 • Barda Tatiana
 • Bîrcă Valeriu
 • Cazacu Elena
 • Roibu Isai
 • Balan Aliona
 • Jitari Cristina
 • Pascal Igor
 1. Comisia economico-financiară, învățămînt, protecție socială, sănătate publică și muncă:
 • Cireș Ion
 • Balan Aliona
 • Popa Grigore
 • Grigoraș Ala
 • Gaburea Tatiana
 • Gutium Tatiana
 • Barda Tatiana
 1. Comisia pentru activități social-culturale, turism, culte, drept și disciplină:
 • Jitari Cristina
 • Postolachi Nicolae
 • Bîrcă Valeriu
 • Pascal Igor
 • Grigoraș Ala
 • Caraman Radu
 • Stepuleac Ion