ANUNŢ

cu privire la ocuparea funcţiei vacante de

 asistent social comunitar în cadrul

Primăriei com. Grătiești, mun. Chișinău

Primăria com. Grătiești, mun. Chișinău  anunţă concurs pentru ocuparea  funcţiei vacante  de asistent social comunitar, inclusiv domeniul protecției drepturilor copilului,   în cadrul primăriei.

Cererea și cu documentele necesare anexate  pentru angajare  se vor prezenta   pe adresa:    com. Grătiești, s. Grătiești, str. Ștefan cel Mare, nr. 72, tel. de contact:  022-451-231

 

Cerinţe  generale faţă de candidaţi :

1.Cetăţean al Republicii Moldova,

2.Cunoaşterea limbii române,

3.Posedarea  calculatorului (WORD, EXCEL),

4.Experienţa  în domeniul respectiv este  o prioritate,

5.Fără antecedente penale,

6.Apt de muncă, din punct de  vedere medical.

 

Atribuțiile de bază ale specialistului:

promovează un sistem coerent de programe, măsuri, activități, servicii de prevenire și protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate temporar în dificultate;

contribuie la ridicarea bunăstării sociale a beneficiarilor;

evaluează situația de criză a persoanelor, grupurilor marginalizate, precum și posibilităților reale de intervenție.

 

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare  profesională continuă.

 

Cerinţe speciale :

-studii superioare sau medii de specialitate,

-cunoştinţa legislaţiei în vigoare în domeniu.

 

Candidaţii vor prezenta următoarele acte :

-Curiculum Vitae de model Europass;

-originalul/copia buletinului de identitate ;

-originalul/copia, diplomei de studii superioare ;

-originalul/copia carnetului de muncă ;

-certificatul medical .