ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea planului de reparație a drumurilor din com. Grătiești în anul 2024
ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie Cu privire la stabilirea plății pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2024
ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și aprobarea documentației cadstrale
ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea planului geometric actualizat și stabilirea raportului juridic de superficie contractuală asupra sectorului de teren cu numărul cadastral 0155213.052
ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul de colectare, evacuare și depozitare a deșeurilor menajere din com. Grătiești
ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului privind deținerea și creșterea animalelor productive şi a păsărilor de curte în com. Grătiesti
ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie Cu privire la înaintarea propunerii de proiect pentru finanțare de la ONDRL- Satul European ed. II, 2024
ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Grătiști
Notă explicativă la elaborarea bugetului comunei Grătiești pe anul 2024
ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea bugetului comunei Grătiești pentru anul 2024
Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la declararea utilității publice de interes local a terenurilor cu nr. cadastrale 0155204.352 și 0155204.353
ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectelor de decizie pentru anul 2023