HRAMUL LOCALITĂȚILOR S. HULBOACA

Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei şi protectoare în toate ţăle ortodoxe din Balcani, este sărbătorită  la data de 27 octombrie, de ortodocşii de rit vechi. De-a lungul a 350 de ani, moaştele ei de la Catedrala Mitropolitană de la Iaşi au făcut nenumărate minuni şi vindecări de boli. Sfânta Parascheva s-a născut în 1025 într-o localitate din josul Dunării într-o familie înstărită. Din fragedă copilărie l-a urmat pe Hristos, apropiindu-se de cele sfinte şi alegând spiritualul în locul bunurilor materiale. În timpul vieţii ea a fost idealizată pentru frumuseţea exterioară şi puritatea sufletului, iar după ce moare pe o corabie la vârsta de 25 de ani, este santificată. Înmormântate iniţial pe malul mării, apoi la Constantinopol, rămăşiţele ei pământeşti au fost transportate pe timpurile lui Mircea cel Bătrân la Bucureşti.

În ziua de 27 octombrie a fiecărui an de  SF.Cuvioasa Parascheva, se sărbătorește Hramul satului Hulboaca din comuna Grătiești, mun. Chișinău