Funcționarii publici din cadrul Primăriei comunei Grătiești:

1) Secretarul Consiliului comunal Grătiești

2) Contabil-șef

3) Specialist în reglementarea regimului proprietăților funciare

4) Specialist în domeniul tineret

5) Specialisti în perceperi fiscale