RAPORT DE ACTIVITATE al APL Grătiești, perioada 2019-2023