BIOGRAFIE

Nume/prenume: Mardare Victor

Data și locul nașterii: a.n. 1954, sat. Nemțeni, raionul Hîncești.

E-mail : primgratiesti@gmail.com

Telefon: + (373) 69 142 312

Adresa de domiciliu: sat. Grătiești, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.12.

Starea civilă: căsătorit, 3 (trei) copii.

Studii: 1972 – Școala medie din sat. Nemțeni, raionul Hîncești.

1972 – 1977, student la facultatea de mecanică a Institutului Politehnic din orașul Chișinău RSSM.

Experința profesională: 1977 – 1981, angajat în calitate de inginer tehnolog la uzina de tractoare din orașul Chișinău, RSSM.

1981 – 1994, angajat în calitate de cercetător științific, Departamentul cercetări științifice, Institutul Politehnic din orașul Chișinău RSSM, doctorand.

1994 –susținerea tezei de doctor în științe tehnice.

1994 – 2015, angajat la societăți comerciale în calitate de inginer mecanic, manager.

2015 – prezent, Primarul comunei Grătiești, mun. Chișinău.